Privaatsuspoliitika

 

  1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Collier OÜ (edaspidi Andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid Andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab Andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb Andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab Andmesubjekt Andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes Andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud Andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta Andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

  1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik Andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui Andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 20 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 20 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 20 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 20 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab Andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 20 aastat.

  1. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@oioi.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  1. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades Andmesubjekte muudatustest kodulehe oioi.ee kaudu .

Jälgi meid Instagramis
✨ AUHINNALOOS ✨ Meie kallid instajälgijad, loosime välja OiOi meenetega kinkekoti! Loosis osalemiseks täägi kommentaarides sõbranna, kes uutest ehetest ammu unistanud on! 😍 Kui soovid ka Sina midagi uut, siis kindlasti vaata meie e-poodi! Võitja selgub kolmapäeval! Kivi kotti! 🤎 #oioijewelry #jewelry Meil on Sulle veel häid uudiseid! 😍 Kui ostad jaekettidest meie säravadi ehteid, siis nüüd on Sul võimalik need kaasa võtta uute biolagundatavate kotikestega! 🎉 Nii saame olla üheskoos keskkonnateadlikumad ning Sina saad oma ostud mugavalt ära pakkida! Kas oled neid juba poodides märganud? 😇 #oioijewelry #jewelry 💥 FLASH SALE 💥 Aeg on ruumi teha kõigele UUELE JA SÄRAVALE ✨ Suur valik ehteid AINULT TÄNA -50% SOODSAMALT 🤎 Lingi leiad BIO-st 👆🏻 #oioijewelry #jewelry Kaunid ehted kaunis karbis 🖤 Kas Sa teadsid, et meie ehetekarbid on keskkonnasõbralikud, taaskasutatavad ja turvalised, et ehted transportides kahjustada ei saaks? 😍 Pakime Sinu tellitud ehted alati suure hoole ja armastusega 🧡 #oioijewelry #jewelry 💗 G I V E A W A Y 💗 Loosime kõigi osalejate vahel välja glamuurse OiOi meenetega kingikoti! 🖤 Mängus osalemiseks täägi kommentaarides enda kõige stiilsem sõbranna, et ta sellest ka ise teada saaks 😎 Õnnelik võitja selgub juba 6.oktoobril, head loosiõnne! 🥰 #oioijewelry #jewelry UUS HOOAEG, UUED EHTED 🖤 Kui otsid sügavust ja kuninglikkust, siis meie juurest leiad endale just õige ehetekomplekti, mis vihmastel sügispäevadel Sulle rõõmu valmistab ja särtsu loob! ☔ OiOi uus kollektsioon aitab sisemise sära üles leida! 🥰 Link BIOS! 👆🏻 #oioijewelry #jewelry Detailides peitub võlu 🍁 Meestele mõeldud OiOi ehted on just neile, kes hindavad kvaliteeti, kelles on stiili ja kes soovivad eristuda! ☝🏻 Seega, kui soovid oma südamehärrale erilist kingitust 👉🏻 tutvu meie toodetega e-poes! Link BIO-s! #oioijewelry #jewelry Mida pakub OiOi sügis? 🍂🍁 Meie valikusse lisandusid uued säravad kaelaehted, millega enda sügist veelgi kaunimaks muuta! Peagi lisandub valikusse veel palju uusi ehteid, mida kaunistavad kaunid ja sügavad mustad tsirkoonid 🖤 Tule avastama, lingi leiad BIO-st! #oioijewelry #jewelry Sinu elu kõige tähtsam JAH 💍 Kui mees on otsustanud naise kätt paluda, on ta valmis kõigeks! Kihlumine on põnev seiklus, millest jääb teile mälestus kogu eluks! Loo sellest hetkest eriline lugu, mida koos kogete ja tulevikus oma lastele jagate! Vali sobiv kihlasõrmus siit, link BIO-s! Loodetavasti ei kao romantika meie südametest eal 🤍 #oioijewelry #jewelry Meie veebilehel olevast Outletist leiad suurepärase valiku ehteid nii igapäevaseks kandmiseks kui ka pidulikeks sündmusteks! 💎💫 Kanna OiOi säravaid kõrvarõngaid ja lase õnnel end leida 🕊 Link BIOS! 🤩 #oioijewelry #jewelry ✨ G I V E A W A Y ✨ Kuidas võita? 🤩 Tag'i vähemalt kolm sõbrannat, kes tahaksid OiOi säravate ehetega sügisele vastu minna 😉 Mis auhinnaks on? 🤩 Võitja selgub kolmapäeval, kes saab endale vinge OiOi meenetega kingikoti! #oioijewelry #jewelry Täna on rahvusvaheline ilupäev, mida me tähistame koos teiega! 💓 Rahvusvahelise ilupäeva puhul kehtib OiOi 10 kõige menukamale ehtele -30% soodustus! Naudi ilu enda ümber ja eneses, kiirga seda endast välja ja oska vastu võtta ✨ Lingi leiad BIO-st! 👆🏻 #oioijewelry #jewelry Tahad tunda end põhjamaiselt kaunina? 🧚🏻‍♀️ Lihtsuses peitub võlu! OiOi minimalistlike ja stiilipuhtaid kõrvarõngaid on lihtne sobitada erinevate stiilide ning teiste ehetega! Ülistiilsed ja tagasihoidliku disainiga hõbeehted OiOi veebilehel, link BIOS 💍💎 Kargele sügisele vastu veel kaunimana! 🍂 #oioijewelry #jewelry SUUR SOODUS - ainult täna kõik lasteehted -30%! Millest on tehtud väikesed tüdrukud? Eks ikka unelmatest 🎀👑 Pane enda pisikene printsess veel rohkem särama ja täida tema salajane unistus! Üllatada teda sügise või lasteaia alguse puhul vahvate looma-, tähe,- või südamekujuliste kõrvarõngastega! 💕 Lasteehete lingi leiad BIO-st! #oioijewelry #jewelry Ilu algab hetkest, mil Sa otsustad olla Sina ise! 👸(Coco Chanel) Pole midagi ilusamat kui naine, kes on tema ise oma haavatuses ja aususes! Lisa OiOi ehetega elule vürtsi ja too esile tulesäde, mis Sinus peidus on! Lingi leiad BIO-st! ☝ #oioijewelry #jewelry Suvi kestab veel, viimane nädalavahetus on ees! 😎 Chilli täiel rinnal ja saada see hullupööra mõnus suvi hea tundega ära! Haara endasse veel suve hõngu, loovust ja päikest täis õhtuid! 🌇 #oioijewelry #jewelry Üles-alla, juuksed valla lenneldes läbi suve! ☀️ Praegu on iga päev väärt tähistamist! Linnulaul, liblikad, paljajalu käimine, soe päike paitamas nahka ja tuul sasimas juukseid - märka ilu enda ümber ja tunne rõõmu lihtsusest! 🥰 Seejuures ära unusta ka enda ilu tagaplaanile 😉 OiOi kodulehelt leiad uusi tooteid, mis aitavad Sinu ilu luua ✨ #oioijewelry #jewelry Homme on pidupäev! 💙 Sel päeval saame tähistada meie taasiseseisvust! Aastad muutuvad, aga kodumaa ja värvid jäävad samaks! Ehi ennast homse päeva puhul lipuvärvi ehetega ja kanna neid uhkusega! 🖤 Elagu me armas Eesti! 🤍 #oioijewelry #jewelry Kuidas Sina enda jaoks inspiratsiooni kogud? 🙌 Kas leiad seda Eesti loodusest, inimestest või annavad Sulle häid mõtteid hoopis olukorrad elust enesest? 🤗 Meie loodame, et suudame oma kandjat ka OiOi ehetega inspireerida 🕊 Seega kui otsid uut motivatsiooni, tsekka meie tooteid, lingi leiad BIO-st! ☝ #oioijewelry #jewelry Tüdrukud, nii suured kui väiksed armastavad ehteid ja nipsasjakesi! 🎀 Ei ole olemas ühtegi pisikest printsessi, keda ilusad käevõrud ja kõrvarõngad ükskõikseks jätaksid! 😍 Vali meie kodulehelt enda kullakesele armas paar kõrvarõngaid ja tee talle südantsoojendav kingitus! 🎁 Link Bios! #oioijewelry #jewelry 💥 AUHINNAMÄNG 💥 Kas Sa teadsid, et meil on e-poes uus kollektsioon kohal? Loosis osalemiseks täägi kommentaarides sõbranna, kes sellest kindlasti kuulma peab! 🎉 Kõigi osalejate vahel loosime välja just selle kauni kaelaehte! ❤️ Õnnelik võitja selgub juba neljapäeval meie Instagrami kontol 🤞 #oioijewelry #jewelry #fingerscrossed Sama oluline kui hoolitseda oma keha ja meele eest on tähtis iseennast hellitada naiselike ja kaunite ehetega 😉 Surfa elumere lainetel, naudi viimast suvekuud ja väljenda enda tundeid ja emotsioone kvaliteetsete OiOi ehete abil! 🤩 Link on BIO-s! ☝ #oioijewelry #jewelry Meretuul on kuumal päeval mõnus ja jahutav 🌊⚓ Sõpradega randa minnes tahad kindlasti ennast hästi tunda! Sellele aitab kaasa tütarlapselik jalakett, milles põimuvad omavahel liblikad ja pärlid! 🦋 Lingi leiad BIO-st! #oioijewelry #jewelry Ja ongi teine suvekuu läbi saamas 🌸 Millest Sa sel suvel veel unistad? Helista sõbrannale, vaadake pildialbumeid, naerge südamest, tantsige hommikuni ja võtke suvest viimast! ✨🥰 #oioijewelry #jewelry SOE SUVE SOOVITUS ☀️ Kutsu oma parimad sõbrannad sel nädalal välja ning nautige seda võrratud suveilma, mis meil niigi lühike! Kui soovid ennast kaunistada säravate ehtega, siis need leida meie OiOi e-poest! 😍 #oioijewelry #jewelry